En enkel og sikker løsning

Whistleblowerordningen skal ifølge lovgivningen gøre det muligt for ansatte at give et anonymt tip til den kvalitetsansvarlige / kontaktperson i den pågældende virksomhed om overtrædelse af revisorlovgivningen eller hvidvaskloven.

RevisorWHISTLE er en helt enkelt løsning, som ikke kræver installation af software, og er meget let at bruge. Den giver ansatte mulighed for at sende en krypteret besked, som ikke kan spores.

Rent praktisk fungerer ordningen på den måde, at den krypterede besked bliver sendt til RevisorJura og videre til den kvalitetsansvarlige/ kontaktperson fra den pågældende virksomhed, som beskeden angår.

Hverken RevisorJura eller den kvalitetsansvarlige/ kontaktperson kan se, hvem som har sendt beskeden, ligesom RevisorJura er underlagt en total tavshedspligt.

RevisorJura stiller en anonym juridisk hotline til rådighed, for den som overvejer at whistleblowe og for den kvalitetsansvarlige/ kontaktperson, som har modtaget en besked.

Whistleblower RevisorWHISTLE revisor