JuraTjek - Skyd genvej og få juridisk sikkerhed

Dine kunder og omverdenen forventer, at du har "orden i eget hus". Det er en af forudsætningerne for tilliden til dig som revisor. Det er derfor vigtigt, at du lever op til alle de krav, som erhvervslovgivningen og de særlige regler for revisorer stiller, herunder revisorloven.

Et JuraTjek er en hurtig genvej til et juridisk sundt fundament, så skal du ikke bruge tid på juraen, men i stedet koncentrere dig om din forretning. Samtidig tager du eventuelle problemer i opløbet, før de udvikler sig til sager. 

revisor erstatningsansvar jura risiko straf bøde analyse rapport
revisor bødestraf erstatningsansvar analyse rapport juridisk rådgiving revisionsvirksomhed

Screening, Analyse og Rapport

Et JuraTjek består af 3 trin – screening, analyse og rapportering.

Screeningsmodellen er risikobaseret og koncentrerer sig primært med områder, hvor der er bødestraf og potentielt erstatningsansvar.

Efter screening af virksomheden foretager jeg en analyse, som munder ud i en oversigt, der gennemgås sammen med virksomheden. Den giver et overblik over hvordan det står til set igennem juridiske briller.

Oversigten indeholder en kort juridisk gennemgang af virksomhedens administrative områder – ”backoffice” – med en farvemarkering: rød, gul eller grøn. 

♦ Rød markerer områder, hvor virksomheden står til potentiel bødestraf eller erstatningsansvar, hvis det kommer til en kontrol fra den respektive myndighed, eller forholdet på anden måde bliver kendt. 

♦ Gul er områder, som ligger på grænsen mellem potentiel bødestraf eller erstatningsansvar og det grønne område.

♦ Grøn markerer områder, som RevisorJura skønner er i orden.

 
handlingsplan revisionsvirksomhed juridisk udfordringer juratjek

Det hele ender med en handlingsplan
 
Oversigten gennemgås med jer og ved eventuelle udfordringer lægges i fællesskab en handlingsplan for, hvordan disse håndteres. 
 
​Prisen for et JuraTjek varierer efter virksomhedens størrelse. For en mindre revisionsvirksomhed, vil det typisk koste ca. 3.500 kr. ex moms.