juridisk rådgivning specialist uafhængig rådgivning revisor revisorloven tavshedspligt

Udelukkende juridisk rådgivning til revisionsvirksomheder 

Vi er specialister t i den jura, som omgiver revisionsvirksomheder, og RevisorJura er den eneste virksomhed i Danmark, som alene yder uafhængig og individuel juridisk rådgivning til revisorer.

Vores fokus er konkret, individuel og uafhængig rådgivning af den enkelte virksomhed og med et risikobaseret udgangspunkt "kommer hele vejen rundt" med et JuraTjek. 

Ud over revisorloven yder vi rådgivning om forskellige problemstillinger revisor skal have styr på, for at kunne drive sin virksomhed. 

 

Konkret og individuel rådgivning

Vi rådgiver bl.a. om

 • Revisorloven: en lang række af problemstilling herunder tavshedspligt, ejerkreds af revisionsvirksomheder og brugen af revisortitlen.
 • Kontrakter: gennemgang og kvalitetssikring af aftalebreve i forhold til revisionskunder, konsulentkunder, forretningsbetingelser, fortrolighedsaftaler, ansvarsbegrænsning og leverandøraftaler
 • Ansættelsesjura: konkret rådgivning om ansatte revisorer og ansættelsesbeviser, kunde- og konkurrenceklausuler, juridisk rådgivning om retningslinjer for ansattes brug af internet og email samt registrering af oplysninger om ansatte og adgang til ansattes mail. 
 • Markedsføring: risikoen for "spam", internetjura, Robinsonlisten
 • Persondata: opbevaring af persondata om ansatte, konkret rådgivning om registrering af fysiske revisionskunder og rådgivningskunders personlige oplysninger, analyse af "dataflow"
 • Hvidvaskregler: individuel og konkret gennemgang af lovpligtig forretningsgang, og virksomhedens praktiske procedure i den forbindelse
 • Whislerblowerordning: den kommende ordningen og implementering heraf.

 

Solidt kendskab til erhvervsjura

Min baggrund er jurist med 18 års erfaring og en erhvervsretlig profil:

 • advokatfuldmægtig,
 • Finansrådet og Børsmæglerforeningen som kontorchef,
 • to af de største revisionsvirksomheder i Danmark, samt
 • 5 år i FSR - danske revisorer, som blandt andet juridisk chef og fagdirektør

Jeg har en proaktiv tilgang til juraen: Min rådgivning skal være med til at undgå, at der opstår sager. De er ofte unødvendige, og en byrde både økonomisk og tidsmæssigt for ikke at tale om risikoen tab af anseelse og tillid i forhold til omverden. 

 

revisorlloven kontrakter hvidvask persondata forretningsbetingelser markedsføringsret