Bekæmpelse af hvidvask

Desværre ser man flere og flere eksempler på, at det lykkes kriminelle at få hvidvasket penge, som stammer fra kriminalitet. Det er på flere måder meget problematisk for de virksomheder, som bliver misbrugt til hvidvask. Det giver et dårligere renomé, og der bliver samtidigt sat fokus på, om virksomheden kunne have gjort mere for at forhindre det. Banker, advokater, revisorer og en række andre virksomheder er omfattet loven om hvidvask og skal opfylde en lang række af krav for at undgå, at de bliver misbrugt til hvidvask.

Vi er eksperter i rådgivning om, hvordan virksomheder kan undgå at blive misbrugt til hvidvask. Vi beskæftiger os med implementering af kravene i loven om hvidvask, løbende audit og rådgiver også i konkrete situationer, hvor der opstår mistanke om, at der foregår hvidvask. 

Beskyttelse af persondata (GDPR)

Alle virksomheder er underlagt GDPR, som er de regler, der gælder beskyttelse af persondata. Reglerne er omfattende og indeholder en lang række dokumentationskrav.

Manglende compliance kan have vidtrækkende konsekvenser. Ikke bare kan der blive tale om store bøder, men mindst lige så vigtigt: tab af anseelse i offentligheden. I forhold til få år siden, så ses der ikke mildt på manglende beskyttelse af persondata.

Vi kan implementere GDPR fra A-Z og kan levere en IT-løsning, som understøtter den løbende compliance og risikostyring.

IT-løsning for whistleblowing

En lang række virksomheder, som fx advokater, revisorer og finansielle virksomheder, skal i følge loven om bekæmpelse af hvidvask have ordninger i virksomheden til brug for whistleblowere. Herudover er der mange virksomheder og offentlige myndigheder, som frivillig har valgt at have en sådan ordning. 

Vi tilbyder en cloudløsning, som er sikker og enkel at bruge. Der er ingen installation af software hos virksomheden, da den er rent webbaseret.

Ring eller skriv for at høre nærmere.

Kontakt os