Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det drejer sig typisk om kundens navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. De sammen persondata vil også blive behandlet vedrørende kundens ansatte i det omfang det er nødvendigt.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.

 

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

 

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til.

Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

 

Adgang til persondata

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

 

Ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

 

Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

 

Ret til at klage til Datatilsynet

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Virksomheds behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

 

Indhentning af oplysninger via hjemmeside

Hvis en besøgende gør brug af kontaktformularen på vores hjemmeside, indhentes navn og email, som typisk vil være personoplysninger medmindre det drejer sig om et virksomhedsnavn og -telefonnummer. Herudover vil der efter omstændighederne også kunne være anført persondata i ”besked-feltet”.

Hvis den efterfølgende dialog ender med en kundeopgave, indgår oplysningerne på kundesagen og vil blive behandlet efter retningslinjerne ovenfor.

Hvis en efterfølgende dialog viser sig at munde ud i, at der ikke etableres et samarbejde, slettes oplysningerne medmindre vedkommende giver samtykke til at de fortsat opbevares.

 

 


 

Cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies. Når du går ind på siden kan du vælge hvor om du vil acceptere brugen af cookies eller ej. Det gør vi opmærksom på første gang du besøger hjemmesiden.

Hvis du har accepteret brugen af cookies

Vi anvender Google Analytics på vores website. Når du besøge den vil der derfor blive lagt en cookie på din computer, hvorved vi, via Google Analytics, kan indsamle oplysninger om brugen af vores website/hjemmeside. Google Analytics tillader ikke indsamling af personlige oplysninger som navn, e-mail adresser m.m. Vi får dermed ikke oplysninger som kan henføres til dig.

Disse oplysninger anvender vi i vores arbejde for at øge brugervenligheden og kvaliteten af vores website/hjemmesiden.

Herudover bruger vi en enkelt cookie, som er nødvendigt for at få hjemmesiden til at fungere.

Endelig har vi en af de såkaldte uklassificerede cookies.

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi bruger ikke cookies til noget andet formål end dem, der er beskrevet her, og bruger dem heller ikke til at indsamle personoplysninger til noget andet formål.

Du kan læse vores fulde cookie-rapport her.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.

Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger.

Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge

Du kan også få vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering om hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Som nævnt kan du fravælge brugen af cookies, når du besøger vores hjemmeside.

 

Vil du vide mere om cookies?

Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk