Bekæmpelse af hvidvask

Hvidvaskloven indeholder en lang række krav: 

  1. - Risikovurdering af sin virksomhed
  2. - Forbud mod "standard" interne retningslinjer
  3. - Skærpede krav til  KYC
  4. - Procedure for politisk udsatte personer
  5. - Indberetning af skattesvig
  6. - Whistleblowerordning

Gør det enkelt - få installeret vores hvidvaskpakke.

Vi har et totalt setup, hvor vi

  • Kvalitetssikre nuværende procedurer
  • Implementerer alle de nye krav.
  • Sørger for uddannelse af personalet
  • Installerer whistleblowerordnin (flere end 5 ansatte)

Krav om Whistleblowerordning

Er man omfattet af hvidvaskloven og er man flere end 5 ansatte, så er det lovpligtig at have en ordnin,g hvor det er muligt for medarbejdere at kunne meddele anonymt, hvis vedkommende mener der sker lovovertrædelser i virksomheden.

Alle ansatte medregnes uanset funktion, og uanset om de er deltids- eller fuldtidsansatte.

Abonnementsprisen afhænger af antallet af medarbejdere og starter ved kr. 2.500,- pr. år.

 

Få et tilbud