Juridisk rådgivning

Den lovgivning, som danner rammerne for en revisionsvirksomhed, er omfattende og stadig mere kompliceret. De fleste af reglerne sanktioneres med bødestraf, hvis de overtrædes, fx revisorloven.

Vi er specialiseret i den erhvervsregulering, som gælder for revisorer - det juridiske "backoffice". Vi rådgiver også i juridiske spørgsmål, som dukker op i arbejdet med kunden, og som falder uden for revisors normale arbejdsråde. Til højre er en figur, som skitserer dette.

Vi rådgiver ikke om revisionsstandarder og skatteforhold.

Vi har stor forståelse for at reglerne skal kunne fungere i revisors dagligdag og ikke implementeres rigid uden sammenhæng med virkeligheden. Derfor vil vi i arbejdet med juridiske rådgivning såvidt muligt foreslå enkelte rutiner eller forretningsgange til håndtering af de forskellige regelsæt.

erhvervsstyrelsen datatilsynet finanstilsynet hvidvask tavshedspligt efteruddannelse

JuraTjek - Skyd genvej og få juridisk sikkerhed

Dine kunder og omverdenen forventer, at du har "orden i eget hus". Det er en af forudsætningerne for tilliden til dig som revisor. Det er derfor vigtigt, at du lever op til alle de krav, som erhvervslovgivningen og de særlige regler for revisorer stiller, herunder revisorloven.

Et JuraTjek er en hurtig genvej til et juridisk sundt fundament, så skal du ikke bruge tid på juraen, men i stedet koncentrere dig om din forretning. Samtidig tager du eventuelle problemer i opløbet, før de udvikler sig til sager. 

Screening, Analyse og Rapport

Et JuraTjek består af 3 trin – screening, analyse og rapportering.

Screeningsmodellen er risikobaseret og koncentrerer sig primært med områder, hvor der er bødestraf og potentielt erstatningsansvar.

Efter screening af virksomheden foretager jeg en analyse, som munder ud i en oversigt, der gennemgås sammen med virksomheden. Den giver et overblik over hvordan det står til set igennem juridiske briller.

Oversigten indeholder en kort juridisk gennemgang af virksomhedens administrative områder – ”backoffice” – med en farvemarkering: rød, gul eller grøn. 

♦ Rød markerer områder, hvor virksomheden står til potentiel bødestraf eller erstatningsansvar, hvis det kommer til en kontrol fra den respektive myndighed, eller forholdet på anden måde bliver kendt. 

♦ Gul er områder, som ligger på grænsen mellem potentiel bødestraf eller erstatningsansvar og det grønne område.

♦ Grøn markerer områder, som RevisorJura skønner er i orden.

 

Kontakt os